{"lang":"vi","aam":"all.me","apps":{"ios":"./images/app-store.png","android":"./images/google-play.png"},"header":{"presentation":"Thuyết trình","paper":"White Paper","team":"Đội ngũ","massmedia":"Phương tiện truyền thông","map":"Lộ trình","invest":"Đầu tư","about":"Về dự án"},"block_1":{"text_1":"Mạng xã hội kỷ nguyên blockchain, có các ưu điểm của bitcoin và giúp cho người sử dụng có thể nhận được tiền thưởng.","text_2":"Dự án đã sẵn sàng và khả dụng","text_wallet":"Ví","soft_cap":"Soft Cap","hard_cap":"Hard Cap","left_pane":{"_1":"VÌ SAO ALL.ME","_2":"Thay đổi thế giới?","item_1":{"_1":"all.me – mạng xã hội","_2":"ở đó hàng triệu người dùng sẽ nhận được tiền thưởng. Thời gian giành dỗi hiện nay là tiền bạc."},"item_2":{"_1":"all.me – nền tảng giao dịch Customer 2 Сustomer.","_2":"Những người dùng sử dụng Token ME để mua các hàng hóa của nhau."},"item_3":{"_1":"all.me – cửa hàng internet,","_2":"ở đó các thương hiệu thế giới bán hàng hóa cho những người dùng của mạng xã hội và nhận bằng Token ME."},"item_4":{"_1":"all.me – chuyên gia makerting.","_2":"Các nhật ký tạo ra những nội dung có lợi và giảm chi phí quảng cáo của việc kinh doanh."},"item_5":{"_1":"all.me – ví crypto.","_2":"Chúng tôi tích hợp ví vào mỗi tài khoản, những người bình thường đều trở thành một phần của cộng đồng crypto."},"item_6":{"_1":"all.me – ngân hàng crypto","_2":"Mở tài khoản thanh toán và phát hành thẻ thanh toán all.me. Bên trong ví, tiền tệ fiat được chuyển đổi thành tiền tệ crypto. Chuyển tiền ngay lập tức bên trong hệ thống."}},"right_pane":{"_1":"VÌ SAO CẦN","_2":"Mua các token ALL.ME?","item_1":"Ứng dụng có thể tải tại App Store và Google Play.","item_2":"tích hợp ví crypto vào các tài khoản của mạng xã hội làm cho Token ME trở thành một trong những loại tiền tệ crypto phổ biến nhất.","item_3":"Chuyển tiền ngay lập tức, miễn phí các giao dịch bên trong dự án.","item_4":"Có thể mở tài khoản thanh toán và tài khoản ghi nợ all.me","item_5":"Trao đổi tiền tệ fiat và tiền tệ crypto bên trong ví crypto.","item_6":"Sự phát triển số người dùng mạng xã hội dẫn đến sự tăng kim ngạch của token ME. Khi phát hành với số lượng hạn chế token ME, sự phát triển kim ngạch làm tăng tính thanh khoản của token ME."},"text_1new":"all.me – mạng xã hội với ví crypto và nền tảng giao dịch."},"block_2":{"presentation":"Thuyết trình","text":{"_1":"Pre-sale 1 | đã kết thúc ngày 29 tháng mười hai","_2":"Pre-sale 1 (đã đóng) | sẽ kết thúc ngày 29 tháng mười hai","_3":"Pre-sale 2 sẽ bắt đầu vào ngày 21 tháng 1","_4":"Pre-sale 2 sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 1","_5":"Pre-sale 2 đã kết thúc"},"states":{"start_2":"Pre-sale 2 sẽ bắt đầu ngày 25 tháng một","end_2":"Pre-sale 2 sẽ kết thúc ngày 31 tháng một","start_3":" Pre-sale 3 sẽ bắt đầu ngày 10 tháng hai","end_3":" Pre-sale 3 sẽ kết thúc ngày 15 tháng hai","start_4":"Pre-sale 4 sẽ bắt đầu ngày 26 tháng ba","end_4":"Pre-sale 4 sẽ kết thúc ngày 1 tháng tư·","start_ico":"ICO sẽ bắt đầu ngày 16 tháng tư","end_ico":"ICO sẽ kết thúc ngày 8 tháng tư"},"button":{"participate":"Tham gia","buy":"Buy ME tokens","end_1":" Pre-sale 1 kết thúc ","end_2":" Pre-sale 2 kết thúc ","end_3":" Pre-sale 3 kết thúc ","end_4":" Pre-sale 4 kết thúc ","end":"ICO kết thúc"},"text_2":"Mục tiêu","text_3":"Đã tập trung","timer":{"days":["ngày","ngày","ngày"],"hours":["giờ","giờ","giờ"],"minutes":["phút","phút","phút"],"seconds":["giây","giây","giây"]},"raised":"Đã thu thập được","total":"Tổng cộng thu thập được","advantages":{"block_1":{"_1":"Đã vượt qua","_2":"300 000","_3":"Các ví đã được mở"},"block_2":{"_1":"High quality","_2":{"_1":"DIGRATE","_2":"A1"},"_3":"Xếp hạng cao nhất"},"block_3":{"_1":"Đã vượt qua","_2":"15 triệu","_3":"Các giao dịch"},"block_4":{"_3":"của các cộng tác viên","_4":"chi nhánh"},"block_5":{"_3":"người dùng "},"block_6":{"_3":"Bao trùm các nước"}},"notice":{"text_1":"Các bạn và các đồng nghiệp thân mến!","text_2":"Đội ngũ của dự án All.me xin thông báo đến bạn về việc thay đổi ngày tiến hành pre-sale lần thứ tư từ ngày 23 tháng hai sang ngày 26 tháng ba năm 2018.","text_3":"Và đồng thời chuyển ngày bắt đầu ICO-của công ty all.me từ ngày 7 tháng ba sang 16 tháng bốn năm 2018.","details":"Cụ thể hơn","full":{"_6":"Đội ngũ của dự án All.me","_5":"Trân trọng,","_4":"Chúng tôi rất biết ơn vì sự quan tâm của Bạn giành cho chúng tôi!","_3":"Để thực hiện mục đích này chúng tôi đã chuyển ngày bắt đầu pre-sale lần thứ bốn từ ngày 23 tháng hai sang ngày 26 tháng ba năm 2018. Và ngày bắt đầu ICO của công ty All.me cũng sẽ chuyển từ ngày 7 tháng ba sang ngày 16 tháng bốn năm 2018.","_2":"Do những nguyên nhân kể trên chúng tôi xin thông báo cho các Bạn về những lần gặp gỡ bổ sung với chúng tôi! Để đáp ứng tối đa số lượng các yêu cầu muốn trao đổi với đội ngũ trong dự án của chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng tiến hành hàng loạt các Road Show tại những quốc gia Châu Âu, Châu Á và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, tại đó chúng tôi sẽ rất hân hạnh được gặp gỡ và giao lưu riêng với từng người! Về phía mình chúng tôi đảm bảo rằng sẽ trả lời tất cả các câu hỏi mà Bạn quan tâm và giành thời gian cho tất cả những ai quan tâm muốn mua token ME!","_1":"Các bạn và các đồng nghiệp thân mến! Chúng tôi xin thông báo tới các bạn về việc chuyển ngày pre-sale lần thứ tư và ngày bắt đầu ICO. Sau ba lần tiến hành pre-sale thành công mà trong quá trình đó đã thu hút được hơn 16 triệu USD, chúng tôi đã nhận được một lượng lớn các yêu cầu gặp gỡ với đội ngũ của chúng tôi thay mặt cho nhiều khách hàng tiềm năng mua token ME. Chúng tôi rất trân trọng và biết ơn đến những ai đã quan tâm đến dự án All.me của chúng tôi.","close":"Đóng","header":"Đội ngũ của dự án All.me xin thông báo về việc chuyển ngày pre-sale lần thứ tư và ngày bắt đầu ICO"}}},"block_3":{"title_1":"mô hình-kinh doanh","title_2":"Chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn nguyên tắc truyền tải và đăng quảng cáo","in":"Trong","text_1":"tài khoản của mỗi người dùng sẽ đóng vai trò là nền tảng quảng cáo, ở đó tất cả những người đăng ký của tài khoản - là đối tượng quảng cáo riêng của tài khoản.","text_2":" Khối quảng cáo sẽ được truyền đi dưới tên và hồ sơ của người sử dụng, mà không phải trực tiếp từ nhà quảng cáo, cũng như trong các mạng xã hội bình thường.","text_3":"Người sử dụng sẽ nhận được phần thưởng tới 50% cho mỗi lần quảng cáo, mà nhà quảng cáo đã thanh toán.","text_4":" Các quá trình hoàn toàn tự động và không đòi hỏi từ người dùng bất kỳ hoạt động nào khác. ","text_5":"hiện thực hóa ước mơ của hàng triệu người – nhận tiền thưởng khi sử dụng mạng xã hội mà không cần phải nỗ lực thêm .","text_6":"Nhà quảng cáo mua quảng cáo bằng bitcoin và cài đặt targeting vào","text_7":"truyền khối quảng cáo từ các trang và dưới tên của người dử dụng cho những người đăng ký của người sử dụng","text_8":" trao cho người dùng phần thưởng đến 50% từ giá trị của một lần hiển thị/click dưới dạng token ME ","section_1":"Đối tượng quảng cáo","section_2":"Khối quảng cáo","section_3":"Tiền thưởng","section_4":"Sử dụng","from_to":"từ Bitcoin đến TOKEN ME","title_2_1":"Ước mơ của hàng triệu người – nhận được phần thưởng khi sử dụng mạng xã hội mà không cần phải làm gì thêm."},"block_4":{"title_1":"Trước đây","text_1":"Các mạng xã hội kiếm được hàng tỷ USD cho sự hoạt động và nội dung của những người sử dụng, đơn giản họ chỉ cần đăng quảng cáo cho người sử dụng xem. Bởi vậy chính những người sử dụng không nhận được gì. Tất cả lợi nhuận đều thuộc về công ty, không một mạng xã hội nào chia sẻ cho những người sử dụng.","title_2":"Tương lai","text_2":"Những mạng xã hội thế hệ mới sẽ khuyến khích người sử dụng cho sự hoạt động, sự nổi tiếng và nội dung của họ. Nội dung chính của mô hình kinh doanh All.me – là trao thưởng cho những người sử dụng của mình và trả cho họ đến 50% từ tổng số tiền quảng cáo."},"block_5":{"image_0":"./images/layer-0.png","image_1":"./images/layer-1.png","image_2":"./images/layer-2.png","image_3":"./images/layer-3.png","image_4":"./images/layer-4.png","image_5":"./images/layer-5.png"},"block_6":{"subBlock_1":{"title":"Các chi tiết của ICO ","text_0":"Token ALL.ME ","text_1":"Dự án all.me thu hút tiền bằng crowdfunding, phát hành token ALL.ME riêng, token này phù hợp với tiêu chuẩn ERC20 và là tiêu chuẩn cho các hợp đồng smart với token.","text_2":"Ký hiệu","text_3":"Số lượng","text_4":"10 000 000 000 token","text_5":"Giá trị của một token","text_6":"0,0000014 bitcoin","text_7":"Phát hành thêm","text_8":"Không dự định."},"subBlock_2":{"title":"Cấc giai đoạn","text_1":"Khuyến mại 25%","text_2":"Khuyến mại 15%","text_3":" Khuyến mại 5%","text_4":" Khuyến mại 3%","text_5":"Crowdfunding","text_6":"Cho chức năng của dự án all.me","text_7":"Đội ngũ của dự án","text_8":" Các cố vấn của dự án và 'Bounty' "},"subBlock_3":{"text_1":"48% hỗ trợ và đăng ký","text_2":"11% hỗ trợ và retweet","text_3":"11% Hỗ trợ và report","text_4":"Các blog","text_5":"10% cho các bài viết và bài tóm tắt","text_6":"Các ý tưởng khác","text_7":"10% trợ giúp dự án","text_8":"Video","text_9":"10% Video và các bài tóm tắt","headline":"Bounties","tw":"Twitter","bt":"BitcoinTalk","fb":"Facebook"}},"block_7":{"title":"Đội ngũ","vital":" VITALY ARTEMYEV","martin":" MARTIN SIMONYAN ","ruslan":" RUSLAN ZHULDUZBAEV","borovikov":" SERGEY BOROVIKOV ","onotole":" Anatoly Demidovich ","zdorov":" Alexander Zdrorov ","sokolov":" Vyacheslav Sokolov ","abc":" Ilya Kokin ","error_256":" Alexander Shchennikov ","veselov":" Alexander Veselov ","max":"Maxim Bogomolov ","koshcheeva":" Elena Kashcheeva ","degt":" Oleg Degtyarenko ","shdan":" Sergey Zhdanov ","artem":" Artemy Terekhov ","pavlin":" Timur Erofeev ","maklakov":" Andrey Maklakov ","kasatkina":" Ksenia Kasatkina ","izot":" Ekaterina Izotova ","anna":" ANNA NIGMATULLINA ","artur":" Artur Steshov ","shetinina":" Julia Schetinina ","kytireva":" Anastasia Kutyreva ","rinat":" Rinat Arslanov ","anna_sokolova":" Anna Sokolova ","vainberg":" Julia Weinberg ","iiigor":" Igor Yemelyanov ","pronin":" Kyril Pronin ","belov":" Viktor Belov ","bulat":"Ilya Bulatov","hot":"Alexey Pertsev","maria":"Maria Zakharenko","alena":"Alena Sobetova","dm":"Dmitry Ozhegov","andry":"Andrey Bernukov","iluha":"Ilya Kuznetsov","al":"Aliya Shapeeva","leonit":"Leonid Khokhich","dyad":"Ekaterina Dyaduk","olga":"Olga Butakina","oleksandr":"Oleksandr Skoblia","buka":"Liubomyr Buk","isahak":"Isahak Khachatryan","melnik":"Julia Melnikova","utov":"Ilya Utov","gosteva":"Daria Gosteva","adviser_title":"các cố vấn","adviser":{"richard":{"name":"RICHARD BURT","title":"","desc":"Đại sứ Burt là hội viên quản lý trong McLarty Associates  tại Châu Âu và các nước SNG cũ. Bên cạnh đó, Richard Burt - là thành viên của ủy ban điều hành của Atlantic Council, cố vấn cấp cao trong Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế, thành viên trong Hội đồng quan hệ quốc tế, cũng là thành viên quản lý trong Center for the National Interest . Trong thời gian làm việc tại chính quyền Hoa Kỳ, ông đã là trưởng văn phòng nhà nước về quân sự và chính trị, thứ trưởng ngoại giao tại Châu Âu và đại sứ Hoa Kỳ tại Cộng hòa liên bang Đức. Đại sứ Burt là thành viên quản lý của công ty  Deutsche Bank’s Germany Funds, tập đoàn các quỹ đầu tư kín, cũng là người quản lý quỹ đầu tư theo đơn vị UBS family (có trụ sở chính tại New York ). "},"barin":{"name":"DIMITRI BARINSTEIN","title":"Advisor / nhưng có thể coi là Hội đồng","desc":"Ông Barinstein là nhà đầu tư chính trong công ty Premium Property Holding,là công ty của Đức về quản lý bất động sản, và nằm trong Hội đồng quản trị của IDMVC và các quỹ đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Singapore tại công ty truyền thông kỹ thuật số. Trước đây ông Barinstein là khách hàng cao cấp của Renaissance Capital và là quyền trưởng phòng quản lý đầu tư của Goldman Sachs tại London."},"ivo":{"name":"IVO ILIC GABARA","title":"Advisor","desc":"Ông Gabara là nhà sáng lập và chủ tịch của Gabara Strategies Ltd. Tại London. Năm 1995 ông Ivo được bổ nhiệm làm Người phát ngôn và Trưởng Văn phòng báo chí và Thông tin liên lạc của Uỷ ban Châu Âu tại Sarajevo, tại đó ông quản lý thông tin liên lạc khu vực của EC. Ông cũng là thành viên Ban chấp hành của ‘Brexit Exchange’ (www.brexit-exchange.com), diễn đàn để đối thoại giữa các nhà đàm phán Brexit và nghành công nghiệp."},"herve":{"name":"HERVE MARWAN HURSTEL","title":"Board / Advisor","desc":"Ông Hurstel là Nhà đồng sáng lập và Thành viên ban quản trị của HK & Partners Ltd (Trung tâm Tài chính Quốc tế, Dubai). Marwan đã làm việc trong Ban quản lý của HSBC South America tại San Paulo. Sau đó ông ấy làm việc tại HSBC Private Bank tại Geneva, chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh tại thị trường Bắc Phi, Nga và Đông Âu."},"darius":{"name":"DARIUS LEŠČINSKAS","title":"Board / Advisor","desc":"Ông Leščinskas là Chủ tịch của JSC “Landmark Capital” năm 2012. Darius là Nhà đồng sáng lập và là Thành viên ban quản trị của UAB ICOR (năm 1990), tập đoàn Lithuanian với gần 7.00 nhân viên và doanh thu hằng năm đại 0.5 tỷ EUR. Tập đoàn điều hành các dự án tại hơn 40 quốc gia trên thế giới bao gồm các lĩnh vực như kỹ thuật, xây dựng, năng lượng, kinh doanh các sản phẩm xăng dầu, sản xuất hóa chất và đầu tư bất động sản."}},"nikulin":"Evgeny Nikulin"},"block_8":{"partners":"Các đối tác"},"block_9":{"title":"Đăng ký","desc":"Hãy để lại email của mình để nhận các thông tin mới và theo dõi các thông tin quan trọng."},"block_10":{"title":"Ví cá","desc":"Trong all.me đã có thể chuyển token all.me cho nhau.","text_1":"all.me sẽ mở rộng kinh doanh của mình và ứng dụng các dịch vụ bổ sung giành cho những người dùng:","text_2":"Mở các tài khoản tính toán","text_3":"Phát hành thẻ thanh toán all.me","text_4":"Ví cá","text_5":"Tại All.me đã có thể chuyển các token all.me và mở hơn 300 000 ví, những người sử dụng đã thực hiện 15 000 000 lần chuyển tiền cho nhau.","header_line_1":"Electronic Money","header_line_2":"Institution"},"footer":{"presentation":"Thuyết trình","rights":"Tất cả các quyền được bảo vệ"},"links":{"reddit":"https://www.reddit.com/user/allaboutmeinfo/","tw":"https://twitter.com/all_me_official","facebook":"https://www.facebook.com/8allaboutme/","m":"https://medium.com/allaboutme","btc":"https://bitcointalk.org/index.php?topic=2657895.new#new"},"modal":{"title":"Các điều kiện bán token ALL.ME","checkboxAgreeHeader":"Hãy chọn ở đây để xác nhận rằng:","checkbox_1":{"_1":"Hãy đánh dấu ở đây để xác nhận rằng Bạn đã đọc","_2":"và nói riêng mục của nó «Thông tin pháp lý», và chấp nhận các quy định của mục này không có bất kỳ hạn chế nào."},"checkbox_2":{"_1":"Hãy đánh dấu để xác nhận rằng, bạn Không phải là cư dân hoặc tổ chức pháp nhân của bất kỳ lãnh thổ nào, được nhắc đến trong ","_2":"như “Giới hạn lãnh thổ” (bao gồm “Các cư dân USD”), Bạn KHÔNG mua token ALL.ME hoặc không hoạt động dưới danh nghĩa cư dân của những vùng lãnh thổ bị giới hạn."},"checkbox_3":"Hãy đánh dấu ở đây để xác nhận rằng Bạn đã tuân thủ luật pháp và các tiêu chuẩn quản lý của tài phán của mình có liên quan đến việc mua token ALL.ME.","checkbox_4":" Hãy đánh dấu ở đây để xác nhận rằng Bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với","checkbox_5":" Hãy đánh dấu ở đây để xác nhận rằng Bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với ","checkbox_6":" Hãy đánh dấu ở đây để xác nhận rằng Bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với ","download":"Tải xuống Bản Điều kiện và điều khoản để mua token ALL.ME.","agree":"Tôi đồng ý"},"files":{"terms":" VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN BÁN TOKEN ALL.ME ","whitepaper":" White Paper ","risk":" THÔNG BÁO VỀ CÁC RỦI RO","policy":" CHÍNH SÁCH BẢO MẬT","tokens":" VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN BÁN TOKEN ALL.ME "},"modalPage":{"title":"ĐỊA CHỈ CỦA SMART CONTRACT ","text_1":"KHÔNG ĐƯỢC GỬI ETH TRỰC TIẾP TỪ CÁC THỊ TRƯỜNG (KRAKEN, POLONIEX, COINBASE V.V.).","text_2":"Hãy gửi ETH từ ví Ethereum, mà bạn có mật khẩu bí mật (private key).","text_3":"ADDRESS","copy_btn":"Sao chép","text_4":"SAO CHÚNG TÔI KHUYÊN NÊN CÀI ĐẶT GIỚI HẠN GAS (GAZ LIMIT) Ở 300000, CÒN GIÁ GAS (GAS PRICE) – KHÔNG THẤP HƠN 50 GWEI (GWEI)","text_5":"(300,000 GAS X 50 Gwei = 0.015 ETH, gas không sử dụng sẽ được hoàn lại)","text_6":"Giá trị của token ALL.ME","text_7":"Bạn cần trợ giúp? Xin vui lòng tải bản ","text_8":"hướng dẫn cho người sử ","text_9":"đối với CROWDSALE","text_10":"Khi tham gia bạn đã đồng ý với các điều khoản của CROWDSALE.","btn_cancel":"Hoàn thành","discount":"#(có tính khuyến mãi [discount]%)# = $[result]"},"massMedia":"Báo chí","progress":{"start":"Bắt đầu"},"prolongedSale":{"banner":"Bạn không kịp mua token ALL.ME?","modalHeader":"Tôi đã bỏ lỡ presale các token ALL.ME","modalDescription":"Tôi đã bỏ lỡ presale các token ALL.ME, nhưng tôi muốn mua chúng ngay bây giờ!","fullName":"Tên","email":"Email","contacts":"Telegram/ Skype","amount":"Số tiền","submit":"Gửi"},"auth":{"signin":"Đăng nhập","email_notify":"Email cùng với mã số xác nhận đã được gửi sang thư điện tử của bạn","signin_near_txt":"Đã có tài khoản","signup":"Đăng ký","signup_near_txt":"Chưa có tài khoản","validation_email":"Email không chính xác","validation_code":"Mã số không chính xác","email":"Email","code":"Mã số","btn_text":"Gửi","btn_text_get_code":"Nhận Mã số qua thư điện tử","btn_text_confirm_code":"Xác nhận Mã số","confirm_text":"Bạn chấp nhận các điều khoản và xác nhận rằng","wait_text":"Xin vui lòng đợi giây lát…","terms":"CÁC ĐIỀU KHOẢN BÁN TOKEN ALL.ME","policy":"CHÍNH SÁCH BẢO MẬT","conditions":{"text_1_1":"Bạn đã đọc","text_1_2":"và, nói riêng, mục «Thông tin pháp lý» của nó và chấp nhận với của quy định của mục này mà không có bất kỳ hạn chế nào.","text_2_1":"Bạn Không phải là cư dân hoặc tổ chức pháp nhân của bất kỳ lãnh thổ nào được đưa ra trong","text_2_2":"như “Giới hạn lãnh thổ” (bao gồm “Cư dân USA”) và Bạn Không mua token ALL.ME hoặc hoạt động dưới danh nghĩa của cư dân của các lãnh thổ bị giới hạn. Bạn không vi phạm pháp luật và các quy định quản lý của tài phán mà mình trực thuộc có liên quan đến việc mua các token ALL.ME.","text_3":"Bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với"},"signout":"Đăng xuất","confirm_text_submit":"Xin vui lòng xác nhận các quy tắc"},"main":{"side_nav":{"nav_1":"Trang cá nhân","nav_2":"Lịch sử các giao dịch"},"header":{"balance":"Số dư","amount":"0"},"buy":"Mua","history":"Lịch sử","about_header":"Thông tin về việc mua","about":{"block_1":"Chọn loại tiền tệ để mua và nhập số tiền mà bạn muốn chuyển từ tài khoản của mình","block_2":"Lưu ý! Khi nhấn nút “Mua” quá trình mua sẽ không được thực hiện trực tiếp, ngoại trừ ETH. Mà Bạn chỉ nhận được số tiền chuyển đổi, khả dụng tại thời điểm giao dịch và số tài khoản, mà Bạn sẽ cần phải tự nạp.","block_3":"Khi mua ETH quá trình mua sẽ được thực hiện nhanh chóng. KHÔNG ĐƯỢC GỬI ETH TRỰC TIẾP TỪ CÁC THỊ TRƯỜNG (KRAKEN, POLONIEX, COINBASE .V.V.).","ether":{"header":"Mua bằng Ethereum","item1":"Khi mua token ME bằng Ethereum tiền không được thanh toán vào số dư trong trang cá nhân, mà nhanh chóng được chuyển vào ví Ethereum, mà bạn đã tiến hành giao dịch.","item2":"Thông tin về số lượng của các token khả dụng trong ví của bạn. Nếu như bạn không biết cách kiểm tra số dư các token","item2_link":"Hãy đọc bản hướng dẫn","itemwarning":" Chính vì thế chúng tôi yêu cầu bạn không đầu tư trực tiếp từ các ví của các thị trường chứng khoán crypto (KRAKEN, POLONIEX, COINBASE .V.V.)","item3":"Để xem các token bạn cần phải có mật khẩu riêng của ví mà bạn đã tiến hành giao dịch. Tiền sẽ được thanh toán vào ví Ethereum của bạn nhanh chóng."},"others":{"header":"Để mua các token bằng các loại tiền tệ crypto khác","item1":"Tiền được thanh toán vào số dư trong trang cá nhân","item2":"Quá trình thanh toán tiền vào số dư của trang cá nhân có thể mất đến 24 giờ"},"help":"Để nhận được các thông tin cụ thể hơn về việc mua các token, hãy đọc bản hướng dẫn:"},"select_currency":"Chọn loại tiền tệ mới","buy_through":"Mua bằng","not_yet_selected":"Xin vui lòng chọn loại tiền tệ","investing":"Khi đầu tư","you_will_get_txt":"Bạn sẽ nhận được:","you_will_get_amount":"20","wallet":"Số tài khoản để nạp: ","token_price":"Giá trị của token ALL.ME là $0.0133","token_price_discount_info":"Giá với khuyến mại 5%","buy_valid_amount":"Tối thiểu 25$","buy_valid_symbol":"Chọn loại tiền tệ crypto không chính xác","btn_copy":"Sao chép","copied_message":"Đã sao chép","pay_conditions":{"header":"Các điều khoản:","block_1":"Để mua các token cần phải chuyển tiền từ ví của bạn sang địa chỉ ví được chỉ ra ở trên.","block_2":"Số dư tài khoản của bạn sẽ chỉ được thay đổi sau khi việc trao đổi được xác nhận. Thao tác có thể mất đến một ngày.","block_3":"Sau đó bạn có thể nhìn thấy số dư trong tài khoản của mình","ether":{"block_1":"Để mua các token cần phải chuyển tiền từ ví của bạn sang địa chỉ ví được chỉ ra ở trên."},"others":{"block_2":"Tiền được thanh toán vào số dư trong trang cá nhân","block_3":"Quá trình thanh toán tiền vào số dư của trang cá nhân có thể mất đến 24 giờ"}},"back_to_site":"Quay lại trang web","input_hint":"Số lượng","liveInformer":{"text_1":"Phù hợp"}},"errors":{"Unauthorized":"Lỗi xác thực","Forbidden":"Các thông tin được nhập không đúng","Page not found":"Trang không tìm thấy","Service unavailable":"Dịch vụ tạm thời không khả dụng","Request timeout":"Yêu cầu đã hết hạn","Conflict":"Yêu cầu đang được thực hiện","Too many requests":"Bạn đã vượt quá số lượng yêu cầu","Bad request":"Yêu cầu không đúng","Invalid email":"Email không chính xác","Email exists":"Email đã được đăng ký","Failed to sign":"Lỗi xác thực","Failed to verify":"Lỗi xác thực","Invalid audience":"Invalid audience","Invalid sign":"Invalid sign","Payment not found":"Payment not found","id not found":"id không tìm thấy","time_add not found":"time_add not found","invoice not found":"invoice not found","address not found":"địa chỉ không tìm thấy","currency not found":"currency not found","tx not found":"tx not found","tx_confirms not found":"tx_confirms not found","amount not found":"amount not found","user_id not found":"không tìm thấy id người dùng","user_address not found":"user_address not found","token_tx not found":"token_tx not found","token_tx_time not found":"token_tx_time not found","token_amount not found":"token_amount not found","Currency field has a wrong value":"Trường “Tiền tệ” có giá trị không chính xác","Invalid request body":"Trong thời gian thực hiện yêu cầu đã sảy ra lỗi","Request error":"Lỗi yêu cầu"},"iemustdie":"Trình duyệt không được hỗ trợ. Bạn có thể cập nhật trình duyệt của bạn từ danh sách phiên bản mới nhất ở đây","privateOffice":{"header":{"item1":"ICO","item2":"WHITE PAPER","item3":"THUYẾT TRÌNH","token":"GIÁ TOKEN"},"purchase":{"alertClipboardCopyError":"Tự động sao chép vào clipboard không được hỗ trợ trên trình duyệt của bạn","buy":"Mua","questions":"Các câu hỏi","select":"Hãy chọn loại tiền tệ để mua token","copywallet":"Hãy sao chép mã số ví để mua token","alertClipboardCopyDone":"Mã số đã được sao chép"},"questions":{"item_4":"Quy trình nạp tiền vào ví từ thẻ Visa MasterCard","item_3":"Cách xem các token ME của mình","item_2":"Quy trình đăng ký ví BTC","item_1":"Quy trình đăng ký ví ETH"}},"wallet":{"_1":"Đã được tích hợp vào tài khoản của mỗi người dùng.","_2":"Chuyển tiền nội bộ không mất phí giữa những người dùng.","_3":"Chuyển tiền ngay lập tức.","_4":"Thanh toán nội bộ.","_5":"Rút token sang các ví bên ngoài","_6":"Các mua bán nội bộ"},"about_idea":{"_1":{"title":"GIỚI THIỆU","txt":"Nền tảng giao dịch độc đáo, giúp cho phép những người dùng mua và bán các mặt hàng bên trong tài nguyên, khi sử dụng loại tiền tệ crypto nội bộ. Nhìn chung ý tưởng chủ đạo của dự án – là tạo ra nhiều khả năng sử dụng token ME giành cho người dùng."},"_2":{"title":"NHẬT KÝ","txt":"Nhật ký – đây là trang được công bố với thiết kế riêng, giúp cho các công ty quảng cáo hàng hóa. Công ty nhận được tiền thưởng nhờ vào việc truyền quảng cáo cho những người đăng ký của nhật ký, điều này giúp giảm chi phí makerting."},"_4":{"item_1":"Hãy thanh toán quảng cáo bằng tiền fiat hoặc tiền tệ crypto.","item_2":"Hướng quảng cáo đến các đối tượng cần thiết.","item_3":"Hãy thu hút những người dùng trung thành của all.me đến với quảng cáo.","title":"Nhà quảng cáo","item_4":"Hãy bán sản phẩm của mình thông qua nền tảng giao dịch all.me","item_5":"Hãy nhận thống kê cụ thể theo số lượt xem."},"_3":{"item_3":"Hãy sử dụng phần thưởng trên nền tảng giao dịch all.me.","item_2":"Nhận phần thưởng nhờ vào việc truyền tải quảng cáo.","title":"Người dùng","item_1":"Cho phép truyền quảng cáo thông qua trang của mình.","item_4":"Rút MeToken sang các ví bên ngoài.","item_5":"Lưu MeToken và các loại tiền tệ crypto khác vào ví crypto all.me"},"header":"Hãy kết nối tới all.me"},"blockchain_block":{"title":"Blockchain","_4":"«Safe»-blockchain đóng vai trò là nơi lưu trữ tất cả các token","_3":"Đảm bảo rằng, token ALL.ME không biến mất, bởi vì chúng được phân cấp","_2":"Đảm bảo sẽ không phát hành bổ sung","_1":"Xác nhận sự tồn tại của token ALL.ME"},"worldwide":{"header":"Tiếp cận đối tượng"},"roadmap_new":{"header":"Road Map","block_1":{"item_1":"Chọn stack of technology","item_2":"Lựa chọn đội ngũ","item_3":"Những khái niệm đầu tiên về dự án","item_4":"Nghiên cứu thị trường","item_5":"Xác định phương án thực hiện dự án"},"block_2":{"item_1":"Nguyên mẫu đầu tiên của dự án","item_2":"Xác nhận cấu trúc của ứng dụng","item_3":"Thực hiện phần server của máy chủ","item_4":"Phiên bản PC","item_5":"Phiên bản di động","item_6":"Ứng dụng iOS","item_7":"Ứng dụng Android"},"block_3":{"item_1":"Chuẩn bị đến ICO","item_2":"Chiến dịch quảng cáo thử nghiệm","item_3":"những người sử dụng đầu tiên","item_4":"mua domen all.me","item_5":"Pre-sale 1","item_6":"Ví cá ( chuyển token ME giữa những người dùng của dự án)"},"block_4":{"item_1":"Pre-sale 2","item_2":"Pre-sale 3","item_3":"Pre-sale 4","item_4":"Phiên bản PC mới (khởi động)","item_5":"ICO","item_6":"Đưa vào các tài khoản premium, stiker để trình bày hồ sơ","item_7":"Tạo hệ thống trao thống trao đổi nội bộ","item_8":"thành lập công ty makerting","item_9":"Thu hút những nhà quảng cáo đầu tiên","item_10":"Bắt đầu thanh toán cho những người sử dụng","item_11":"Tạo nên dịch vụ trợ giúp kỹ thuật đa ngôn ngữ","item_12":"Mở rộng bản đồ server trên toàn thế giới","item_13":"Thu hút 250 triệu người"},"block_5":{"item_1":"Mở văn phòng đại diện và văn phòng trong các khu vực trên thế giới","item_2":"Khởi động dự án «Display Window» của nền tảng giao dịch bên trong dự án","item_3":"Khởi động dịch vụ âm nhạc","item_4":"Thu hút 150 triệu người"},"block_6":{"item_1":"Thu hút 75 triệu người"}},"quantifiers":{"million":"triệu","thousend":"nghìn","milliard":"tỷ"},"calltoarms":{"_1":"all.me - is a social network of the blockchain era and","_2":"có thể là nhà tuyển dụng lớn nhất trên thế giới. ","emailsubscr":"Hãy để lại email của mình để nhận được bản tin và theo dõi các thông báo quan trọng. "},"diagrams":{"_1":{"_1":"Crowdfunding","_2":"Hoạt động của dự án","_3":"Project advisers and «Bounties»","_4":"Project team"},"_2":{"_2":"Traffic và server","_1":"Makerting","_3":"Phát triển chức năng mới","_4":"Mở các văn phòng đại diện và văn phòng tại các vùng trên thế giới","_5":"của các quản trị viên và các thao tác","_6":"Quỹ phát triển","_7":"Pháp lý","_8":"Chương trình Bug Bounty"}},"events":{"text_1":"Các sự kiện gần đây"},"expand":{"showall":"Hiển thị tất cả"},"near_events":{"_1":{"text":"1Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Minima nisi facilis non, nulla dicta harum, praesentium accusantium, culpa odio voluptatem natus eaque provident tenetur dolorem veniam illum nam expedita veritatis.","footer":"Blockchain & Cryptocurrency Con 2018","footer2":"Phỏng vấn với Co-Dounder"},"_2":{"text":"2Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Minima nisi facilis non, nulla dicta harum, praesentium accusantium, culpa odio voluptatem natus eaque provident tenetur dolorem veniam illum nam expedita veritatis.","footer":"Blockchain & Cryptocurrency Con 2018","footer2":"Phỏng vấn với Co-Dounder"},"_3":{"text":"3Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Minima nisi facilis non, nulla dicta harum, praesentium accusantium, culpa odio voluptatem natus eaque provident tenetur dolorem veniam illum nam expedita veritatis.","footer":"Blockchain & Cryptocurrency Con 2018","footer2":"Phỏng vấn với Co-Dounder"},"_4":{"text":"4Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Minima nisi facilis non, nulla dicta harum, praesentium accusantium, culpa odio voluptatem natus eaque provident tenetur dolorem veniam illum nam expedita veritatis.","footer":"Blockchain & Cryptocurrency Con 2018","footer2":"Phỏng vấn với Co-Dounder"}},"massmedia":{"_1":{"text":"1Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nobis possimus exercitationem repellendus accusamus reprehenderit a quaerat, distinctio ad ipsam ab, nemo, eveniet totam sequi nostrum commodi quibusdam consequuntur ratione autem."},"_2":{"text":"2Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nobis possimus exercitationem repellendus accusamus reprehenderit a quaerat, distinctio ad ipsam ab, nemo, eveniet totam sequi nostrum commodi quibusdam consequuntur ratione autem."},"_3":{"text":"3Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nobis possimus exercitationem repellendus accusamus reprehenderit a quaerat, distinctio ad ipsam ab, nemo, eveniet totam sequi nostrum commodi quibusdam consequuntur ratione autem."},"_4":{"text":"4Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nobis possimus exercitationem repellendus accusamus reprehenderit a quaerat, distinctio ad ipsam ab, nemo, eveniet totam sequi nostrum commodi quibusdam consequuntur ratione autem."}},"business_model":{"header":"Người dùng của mạng xã hội = là khách hàng của ngân hàng crypto","header_small":"All.me tích hợp ví cá nhân trong mỗi tài khoản. Những người đăng ký vào mạng xã hội và trở thành khách hàng của ngân hàng crypto nội bộ.","circle_blocks":{"_1":{"_1":"Tiền tệ crypto","_2":"Tiền tệ fiat"},"_3":{"_1":"Token ME"}},"block_1":{"header":{"_1":"Mạng xã hội","_2":"ALL.me thay đổi căn bản nguyên tắc truyền và phát quảng cáo:"},"item_1":"Người dùng cho phép truyền quảng cáo thông qua tài khoản của mình và nhận tiền thưởng nhờ vào điều này.","item_2":"Số tiền thưởng có thể đến 50% từ thu nhập quảng cáo","item_3":"Phần thưởng được tính bằng token ME","item_4":"Quá trình được tự động hóa và không yêu cầu kiến thức bổ sung từ người dùng"},"block_2":{"header":{"_1":"Ngân hàng crypto nội bộ","_2":"Tất cả các giao dịch nội bộ chỉ được tiến hành bằng token ME:"},"item_1":"Việc mua và bán token ME bằng tiền fiat và tiền tệ crypto","item_2":"Chuyển tiền ngay lập tức không mất phí","item_3":"Những việc mua bán nội bộ bằng Token ME","item_4":"Các việc mua bên ngoài thông qua thẻ ghi nợ hoặc ứng dụng di động.","item_5":"Trao đổi tiền fiat thành tiền tệ crypto"},"block_3":{"text":"All.me giúp những người bình thường sử dụng tiền tệ crypto trong cuộc sống hằng ngày"}},"gallery":{"filler_text":"Ảnh của các nhân viên"},"businessmodelstatistic":{"item1":"thị trường quảng cáo internet","item2":"những người dùng internet"},"eventslist":[{"id":"_1","image":"ico-images/gallery/events/1.jpg","date":"February 13, 2018 St. Petersburg, Russia","title":"Blockchain Conference","place":"Санкт-Петербург","link":"https://spb.bc.events/ru","link_en":"https://spb.bc.events/en"},{"id":"_2","image":"ico-images/gallery/events/2.jpg","date":"February 18, 2018 Alma- Ata, Kazakhstan","title":"CryptoEvent","place":"Алма-Ата","link":"https://cryptoconf.su/almaty","link_en":"http://bigblockchainforum.com/"},{"id":"_3","image":"ico-images/gallery/events/3.jpg","date":"March 9, 2018 Zurich, Switzerland","title":"Blockchain Leadership","place":"Швейцария, Цюрих","link":"https://www.swissblockchainsummit.com","link_en":"https://www.swissblockchainsummit.com"},{"id":"_4","image":"ico-images/gallery/events/4.jpg","date":"March 20-21, 2018, Hong Kong","title":"TOKEN2049","place":"Hong Kong","link":"https://www.token2049.com","link_en":"https://www.token2049.com"},{"id":"_5","image":"ico-images/gallery/events/5.jpg","date":"March 27-28 2018, Moscow, Russia","title":"CONGRESS BLOCKCHAINRF-2018","place":"Москва","link":"http://rc.moscow","link_en":"http://rc.moscow/mainen"},{"id":"_6","image":"ico-images/gallery/events/6.jpg","date":"March 29, 2018 Kiev, Ukraine","title":"Blockchain & Bitcoin Conference Kiev","place":"Украина, Киев","link":"https://kiev.bc.events/ru/registration","link_en":"https://kiev.bc.events/en/registration"},{"id":"_7","image":"ico-images/gallery/events/7.jpg","date":"April 5-6, 2018 Berlin, Germany","title":"Crypto Conference","place":"Берлин","link":"https://crypto-conference.com","link_en":"https://crypto-conference.com"},{"id":"_8","image":"ico-images/gallery/events/8.jpg","date":"April 16-17, 2018, Dubai, UAE","title":"World Blockchain Forum Investments&ICOs","place":"ОАЭ, Дубаи","link":"https://dubai.keynote.ae","link_en":"https://dubai.keynote.ae"},{"id":"_9","image":"ico-images/gallery/events/9.jpg","date":"May 17, 2018, Prague, Czech Republic","title":"Blockchain & Bitcoin Conference","place":"Прага","link":"https://prague.bc.events/ru","link_en":"https://prague.bc.events"},{"id":"_10","image":"ico-images/gallery/events/10.jpg","date":"May 25, 2018, Helsinki, Finland","title":"Blockchain & Bitcoin Conference","place":"Финляндия, Хельсинки","link":"https://finland.bc.events","link_en":"https://finland.bc.events"},{"id":"_11","image":"ico-images/gallery/events/11.jpg","date":"June 27-28, 2018, Amsterdam, Netherlands","title":"Blockchain Expo Europe","place":"Амстердам","link":"https://blockchain-expo.com/europe","link_en":"https://blockchain-expo.com/europe"}],"tokens_distributions":"PHÂN BỐ TOKEN VÀ SỬ DỤNG TIỀN"}

all.me – mạng xã hội với ví crypto và nền tảng giao dịch.

$25m
Soft Cap
$100m
Hard Cap

VÌ SAO ALL.ME
Thay đổi thế giới?Cụ thể hơn

VÌ SAO CẦN
Mua các token ALL.ME?Cụ thể hơn

Dự án đã sẵn sàng và khả dụng

300 000
Các ví đã được mở
70+
của các cộng tác viên
Xếp hạng cao nhất
15 triệu
Các giao dịch
Mục tiêu ‭$1 500 000‭
Mục tiêu ‭$3 000 000‭
Mục tiêu ‭$5 000 000‭
Tổng cộng thu thập được
25%
Pre-sale 1
12/29/17 - 12/31/17
Mục tiêu $1 500 000
15%
Pre-sale 2
1/25/18 - 1/31/18
Mục tiêu $3 000 000
5%
Pre-sale 3
2/10/18 - 2/15/18
Mục tiêu $5 000 000
3%
Pre-sale 4
3/26/18 - 4/1/18
ICO
Bắt đầu 4/16/18
 
 
Người dùng của mạng xã hội = là khách hàng của ngân hàng crypto

All.me tích hợp ví cá nhân trong mỗi tài khoản. Những người đăng ký vào mạng xã hội và trở thành khách hàng của ngân hàng crypto nội bộ.

Tiền tệ crypto

Tiền tệ fiat

all.me

Token ME

Mạng xã hội

 • Người dùng cho phép truyền quảng cáo thông qua tài khoản của mình và nhận tiền thưởng nhờ vào điều này.
 • Số tiền thưởng có thể đến 50% từ thu nhập quảng cáo
 • Phần thưởng được tính bằng token ME
 • Quá trình được tự động hóa và không yêu cầu kiến thức bổ sung từ người dùng

Ngân hàng crypto nội bộ

 • Việc mua và bán token ME bằng tiền fiat và tiền tệ crypto
 • Chuyển tiền ngay lập tức không mất phí
 • Những việc mua bán nội bộ bằng Token ME
 • Các việc mua bên ngoài thông qua thẻ ghi nợ hoặc ứng dụng di động.
 • Trao đổi tiền fiat thành tiền tệ crypto
All.me giúp những người bình thường sử dụng tiền tệ crypto trong cuộc sống hằng ngày
$550 tỷ

thị trường quảng cáo internet

4 tỷ

những người dùng internet

Hãy kết nối tới all.me
 • Đã được tích hợp vào tài khoản của mỗi người dùng.
 • Chuyển tiền nội bộ không mất phí giữa những người dùng.
 • Chuyển tiền ngay lập tức.
 • Thanh toán nội bộ.
 • Rút token sang các ví bên ngoài
 • Các mua bán nội bộ

Dự án đã sẵn sàng và khả dụng

Buy ME tokens

Electronic Money
Institution
all.me sẽ mở rộng kinh doanh của mình và ứng dụng các dịch vụ bổ sung giành cho những người dùng:
 • Mở các tài khoản tính toán
 • Phát hành thẻ thanh toán all.me
Blockchain
 • Xác nhận sự tồn tại của token ALL.ME
 • Đảm bảo sẽ không phát hành bổ sung
 • Đảm bảo rằng, token ALL.ME không biến mất, bởi vì chúng được phân cấp
 • «Safe»-blockchain đóng vai trò là nơi lưu trữ tất cả các token
Tiếp cận đối tượng
300 000

người dùng allabout.me

18

Bao trùm các nước

300 000

Các ví đã được mở

15 triệu

Các giao dịch

Trước đây

Các mạng xã hội kiếm được hàng tỷ USD cho sự hoạt động và nội dung của những người sử dụng, đơn giản họ chỉ cần đăng quảng cáo cho người sử dụng xem. Bởi vậy chính những người sử dụng không nhận được gì. Tất cả lợi nhuận đều thuộc về công ty, không một mạng xã hội nào chia sẻ cho những người sử dụng.

Tương lai

Những mạng xã hội thế hệ mới sẽ khuyến khích người sử dụng cho sự hoạt động, sự nổi tiếng và nội dung của họ. Nội dung chính của mô hình kinh doanh All.me – là trao thưởng cho những người sử dụng của mình và trả cho họ đến 50% từ tổng số tiền quảng cáo.

2015
2015
 • Chọn stack of technology
 • Lựa chọn đội ngũ
 • Những khái niệm đầu tiên về dự án
 • Nghiên cứu thị trường
 • Xác định phương án thực hiện dự án
2016
2016
 • Nguyên mẫu đầu tiên của dự án
 • Xác nhận cấu trúc của ứng dụng
 • Thực hiện phần server của máy chủ
 • Phiên bản PC
 • Phiên bản di động
 • Ứng dụng iOS
 • Ứng dụng Android
2017
2017
 • Chuẩn bị đến ICO
 • Chiến dịch quảng cáo thử nghiệm
 • những người sử dụng đầu tiên
 • mua domen all.me
 • Pre-sale 1
 • Ví cá ( chuyển token ME giữa những người dùng của dự án)
2018
2018
 • Pre-sale 2
 • Pre-sale 3
 • Pre-sale 4
 • Phiên bản PC mới (khởi động)
 • ICO
 • Đưa vào các tài khoản premium, stiker để trình bày hồ sơ
 • thành lập công ty makerting
 • Thu hút những nhà quảng cáo đầu tiên
 • Bắt đầu thanh toán cho những người sử dụng
 • Tạo nên dịch vụ trợ giúp kỹ thuật đa ngôn ngữ
 • Mở rộng bản đồ server trên toàn thế giới
2019
2019
 • Mở văn phòng đại diện và văn phòng trong các khu vực trên thế giới
 • Khởi động dự án «Display Window» của nền tảng giao dịch bên trong dự án
 • Khởi động dịch vụ âm nhạc
các cố vấn
RICHARD BURT

Đại sứ Burt là hội viên quản lý trong McLarty Associates  tại Châu Âu và các nước SNG cũ. Bên cạnh đó, Richard Burt - là thành viên của ủy ban điều hành của Atlantic Council, cố vấn cấp cao trong Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế, thành viên trong Hội đồng quan hệ quốc tế, cũng là thành viên quản lý trong Center for the National Interest . Trong thời gian làm việc tại chính quyền Hoa Kỳ, ông đã là trưởng văn phòng nhà nước về quân sự và chính trị, thứ trưởng ngoại giao tại Châu Âu và đại sứ Hoa Kỳ tại Cộng hòa liên bang Đức. Đại sứ Burt là thành viên quản lý của công ty  Deutsche Bank’s Germany Funds, tập đoàn các quỹ đầu tư kín, cũng là người quản lý quỹ đầu tư theo đơn vị UBS family (có trụ sở chính tại New York ). 

Cụ thể hơn
DIMITRI BARINSTEIN

Ông Barinstein là nhà đầu tư chính trong công ty Premium Property Holding,là công ty của Đức về quản lý bất động sản, và nằm trong Hội đồng quản trị của IDMVC và các quỹ đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Singapore tại công ty truyền thông kỹ thuật số. Trước đây ông Barinstein là khách hàng cao cấp của Renaissance Capital và là quyền trưởng phòng quản lý đầu tư của Goldman Sachs tại London.

Cụ thể hơn
IVO ILIC GABARA

Ông Gabara là nhà sáng lập và chủ tịch của Gabara Strategies Ltd. Tại London. Năm 1995 ông Ivo được bổ nhiệm làm Người phát ngôn và Trưởng Văn phòng báo chí và Thông tin liên lạc của Uỷ ban Châu Âu tại Sarajevo, tại đó ông quản lý thông tin liên lạc khu vực của EC. Ông cũng là thành viên Ban chấp hành của ‘Brexit Exchange’ (www.brexit-exchange.com), diễn đàn để đối thoại giữa các nhà đàm phán Brexit và nghành công nghiệp.

Cụ thể hơn
HERVE MARWAN HURSTEL

Ông Hurstel là Nhà đồng sáng lập và Thành viên ban quản trị của HK & Partners Ltd (Trung tâm Tài chính Quốc tế, Dubai). Marwan đã làm việc trong Ban quản lý của HSBC South America tại San Paulo. Sau đó ông ấy làm việc tại HSBC Private Bank tại Geneva, chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh tại thị trường Bắc Phi, Nga và Đông Âu.

Cụ thể hơn
DARIUS LEŠČINSKAS

Ông Leščinskas là Chủ tịch của JSC “Landmark Capital” năm 2012. Darius là Nhà đồng sáng lập và là Thành viên ban quản trị của UAB ICOR (năm 1990), tập đoàn Lithuanian với gần 7.00 nhân viên và doanh thu hằng năm đại 0.5 tỷ EUR. Tập đoàn điều hành các dự án tại hơn 40 quốc gia trên thế giới bao gồm các lĩnh vực như kỹ thuật, xây dựng, năng lượng, kinh doanh các sản phẩm xăng dầu, sản xuất hóa chất và đầu tư bất động sản.

Cụ thể hơn
Đội ngũ
 • 70 +
  của các cộng tác viên
 • 7
  chi nhánh
 • 300 nghìn.
  Các ví đã được mở
 • 15 triệu.
  Các giao dịch
 • 300 nghìn.
  người dùng
Hiển thị tất cả

Trình duyệt không được hỗ trợ. Bạn có thể cập nhật trình duyệt của bạn từ danh sách phiên bản mới nhất ở đây

http://outdatedbrowser.com